Gratis elektronische bibliotheek

De Eerste Brief van Johannes (II) - Paul C. Jong

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: februari 2018
BESTANDSGROOTTE: 9,7
ISBN: 1230002163642
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Paul C. Jong

De beste pdf van De Eerste Brief van Johannes (II) die u hier kunt vinden

Omschrijving:

Als u een ware Christen bent, dan moet u Gods liefde beter kennen dan gewoon theoretisch. Diegenen die weten en geloven in Jezus als de Verlosser moeten Gods liefde concreet in hun vergeving van zonden kennen dat werd volbracht door het evangelische Woord van het water en de Geest. We moeten ware gelovigen in het ware evangelie worden om Gods liefde in zijn diepheid te kennen. In dit ware evangelie, openbaart de liefde van God zich concreet en in detail. Als we Gods liefde willen kennen, dan moet onze kennis komen van Gods concrete liefde voor ons die geopenbaard is in de evangelische Waarheid van het water en de Geest alleen dan kunnen we anderen naar de ware liefde van God leiden.De Apostel Johannes getuigde dat Jezus Christus, die kwam door het water, het bloed en de Heilige Geest, de Verlosser en God Zelf is. De essentie van het getuigenis is de Waarheid van de vergeving van zonden, dat toebehoort aan het water, het bloed en de Heilige Geest. Zoals er staat geschreven in het Woord van God, het water betekent Jezus' doopsel dat Hij ontving van Johannes de Doper, en het bloed betekent het oordeel dat Hij ontving voor al onze zonden. Opnieuw, het bewijs van onze zaligmaking ligt in de Heilige Geest, het water en het bloed (1 Johannes 5:8). De ambten van het water, het bloed en de Heilig Geest zijn die van God waarmee Hij alle zondaars van al hun zonden heeft gered.

.... 1 Johannes is een brief zonder enkele typische brief-elementen: aanhef en slotgroet ontbreken ... Eerste brief van Johannes | Religie kennis Wiki | Fandom ... . Het is onzeker of de brief door de apostel zelf is geschreven; sommigen houden het op een andere Johannes. De traditie wil dat de apostel deze brief op hoge leeftijd schreef, in Efeze. Paus Johannes Paulus II tijdens een bezoek aan Ierland in 1979. Door middel van zijn buitenlandse reizen en encyclieken probeerde de Poolse paus de leer van de Kerk "op een menselijke manier" te presenteren, schrijft zijn opvolger Benedictus XVI in een brief. De Tweede brief van Johannes (vaak kortweg 2 Johannes genoemd) behoort tot de algemene zendbr ... Eerste brief van Petrus - Wikipedia ... . De Tweede brief van Johannes (vaak kortweg 2 Johannes genoemd) behoort tot de algemene zendbrieven in het Nieuwe Testament van de Bijbel.De brief bevat geen afzender, maar wordt vanwege de stijl en inhoud traditioneel aan de apostel Johannes toegeschreven. De brief is geschreven in het Koinè-Grieks.. Deze tweede Johannesbrief telt 1 hoofdstuk bestaande uit 13 verzen. De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs (vaak kortweg 1 Korintiërs genoemd) is een boek in de Bijbel, in het Nieuwe Testament.Het is een brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe, een havenstad in Griekenland.De brief is 16 hoofdstukken lang. Een onderwerp dat in deze brief uitgebreid aan de orde komt is de liefde.De brief werd geschreven in het Koinè-Grieks We kunnen 1 Johannes 1:8 als het eerste voorbeeld van een moeilijke passage in de brief van Johannes geven: "Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons." Deze passage is moeilijk te begrijpen, vooral als we het toepassen op de gelovigen in het evangelie van het water en de Geest. De eerste brief van Petrus (vaak kortweg 1 Petrus genoemd) behoort tot de algemene zendbrieven in het Nieuwe Testament van de Bijbel.Traditioneel wordt aangenomen dat de brief rond 60 n.Chr. werd geschreven door de apostel Petrus vanuit Rome.Anderen dateren de brief later; zij beschouwen de inhoud niet zozeer als een weerspiegeling van het begin van de vroegchristelijke traditie, maar veelmeer ... Schrijver. De brief bevat geen enkele duidelijke aanwijzing dat de schrijver de apostel Johannes was, maar de grote overeenkomst in stijl, taalgebruik en thematiek, maken het zeer aannemelijk dat de schrijver van deze brief dezelfde is als de schrijver van het evangelie van Johannes. Read "De Eerste Brie...