Gratis elektronische bibliotheek

God Als Mens - McGrath, A.

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juni 2007
BESTANDSGROOTTE: 11,28
ISBN: 9789043513050
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: McGrath, A.

Alle McGrath, A. boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

OVERDENKINGEN BIJ DE KOMST VAN JEZUSAan de hand van een aantal schilderijen en gedichten reflecteert Alister McGrath over een van de belangrijkste heilsfeiten: het wonder van Gods menswording. McGrath weet opnieuw oude Bijbelse begrippen op een indringende manier tot leven te brengen. We worden als lezer geoefend in het aandachtig kijken naar bijzondere schilderijen. Hierdoor krijgen we oog voor bijzondere momenten tijdens het leven van Christus waarop bleek wie Hij werkelijk was. Het lukt Alister McGrath zijn lezers onder de indruk te laten komen van dit wonder.overdenkingen over een van de belangrijkste gebeurtenissenbeeldende besprekingen van gedichten en schilderijenverwijzingen naar afbeeldingen op het internetvoor persoonlijke overdenking of als waardevol geschenkAlister McGrath is een internationaal bekend theoloog. Hij is Professor of Historical Theology in Oxford. Van zijn hand verschenen bij Uitgeverij Kok onder andere: Christelijke theologie (3e druk 2005); Bruggen bouwen (3e druk 2005); Christus kennen (2003); Theologie. De basis (2005), Dawkins' God (2006) en Scheur de wolken, kom bevrijden (2007).

... evenbeeld van God" (zie Genesis 1:26-28, NBV) ... Mens als beeld van God? - PThU bijbelblog ... . Dat mensen op God lijken, betekent dat er tussen God en de mensen communicatie mogelijk is. Volgens het scheppingsverhaal is God dus uit op een relatie met de mens. Geschapen door God en voor God. God schiep de mens als zijn beeld, als het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. God spreekt hier waarschijnlijk tot zijn hemelgenoten: engelen, machten en krachten. Hij roept hen op om samen met hem mensen te ... God als mens - Gedichtensite ... . Hij roept hen op om samen met hem mensen te maken als hun beeld en gelijkenis (zie rechts). Als de eerste verheerlijkte mens aan Gods rechterhand. Tegelijk is Hij de overste Leidsman die zijn volgelingen is voorgegaan (Hebr.2:9-10; 6:20). Jezus heeft zijn menselijke natuur dus niet afgelegd bij zijn ingang in de hemelse heerlijkheid, maar vertegenwoordigt ons als mens aan Gods rechterhand als onze Voorspraak (1 Joh.2:1-2, zie ook HC, zondag 18). Fp2:7 vertelt dat Jezus Zich 'ontledigd' heeft: als de eeuwige Zoon van God Mens wordt, betekent dit een geweldige vernedering (wél te onderscheiden van zijn vernedering in vs8, waar het om zijn gehoorzaamheid tijdens zijn leven op aarde gaat). Zeer regelmatig reageren mensen behoorlijk ongelovig als ze ontdekken dat ik dit geloof. Ze vragen: ' Hoe is het mogelijk dat je in de 21e eeuw als wetenschapper gelooft dat Jezus God was?' De kwestie van de belangrijke christelijke claim dat Jezus God is Die mens werd, is natuurlijk fascinerend voor elke wetenschapper. Hij is de God, die mens geworden is, het beeld van God de onzichtbare. Of zoals de Hebreeënbrief (1:1-3a) ons zegt: "Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft Hij tot ons gesproken door Zijn Zoon, die Hij heeft aangewezen als enige erfgenaam en door Wie Hij de wereld heeft geschapen. Het betekent ook dat we, als we in alle kortheid het verhaal van het evangelie vertellen (aan elkaar en aan anderen), dat verhaal niet laten domineren door het begrippenpaar zonde en vergeving, maar door de realiteit van de mens als geschapen naar Gods beeld en het werk van de drie-enige God die dat beeld weer herstelt in Christus. Als we stapsgewijs aan hem gelijk moeten worden met andere woorden steeds meer bewuster moeten worden tot we het albewust zijn hebben bereikt en God zich zelf wil ervaren moest de mens ongeprogrameerd uit zichzelf dat godelijk bewustzijn kunnen bereiken, Als wij een robot creéren kunnen wij alleen maar vaststellen hoe creatief wij zijn maar zullen we van ons zelf maar een deel ervaren. Joodse filosofie - Heschel: God zoekt de mens De Bijbel spreekt niet alleen over het zoeken naar God door de mens, maar ook over God die naar de mens zoekt (Job 10:16). God achtervolgt de mens zelfs. God wil niet alleen zijn Hij wil dat de mens Hem dient. Het centrale thema van de Bijbel is: God zoekt de mens. God heeft ons gemaakt met de beschikking over een eigen vrije wil. Hadden we die niet dan zouden we God inderdaad als een robot gehoorzamen en zou God nooit geëerd kunnen worden. Als de mens een robot maakt zal die robot nooit uit vrije wil je nooit bedanken. Je zult daar eerst opdracht moeten geven dit te doen. Zo is het met God en de mens ook. Als er een stukje van Gods Geest in de mens aanwezig is, dan is het logische gevolg dat de grote Geest van God met dat kleine stukje van zichzelf kan communiceren. Daarmee kan men stellen dat ieder mens in staat is om met God te spreken, want communicatie veronderstelt een verbinding die vice versa werkt. De mens is daarom uniek in de hele schepping en heeft daarom een materieel aspect (lichaam) en een immaterieel aspect (ziel/geest). Het "evenbeeld" of de "gelijkenis" van God betekent, in de meest eenvoudige zin, dat wij gemaakt zijn om op God te lijken. Adam leek niet op God omdat God vlees en bloed zou hebben. GODS WEGEN: De Bijbel leert dat een mens 'het werk dat de ware God heeft gemaakt, nooit van het begin tot het eind kan doorgronden' (Prediker 3:11). We zullen dus nooit alles over God weten. De wijsheid achter Gods wegen is 'onnaspeurlijk' (Romeinen 11:33). We komen zijn visie op het spoor, als we kijken naar wat hij over God zegt. En - dat is daarmee verbonden - we kijken ook naar wat hij over de mens zegt. Wat deze God van de mens verwacht. Volgens de reformator Calvijn horen die twee ook bij elkaar: kennis van God en kennis van de mens zijn nauw met elkaa...