Gratis elektronische bibliotheek

Het Leven der Dieren, Deel 2, Hoofdstuk 01: De Boomvogels - Alfred Edmund Brehm

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: maart 2015
BESTANDSGROOTTE: 5,1
ISBN: 9781465552358
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Alfred Edmund Brehm

U kunt het boek Het Leven der Dieren, Deel 2, Hoofdstuk 01: De Boomvogels downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Men kent den Vogel aan zijne vederen." In dit spreekwoord ligt een belangrijk kenmerk ter onderscheiding van de Vogels van alle overige Gewervelde Dieren opgesloten. Door er nog bij te voegen, dat een scheede van hoorn de kaken bedekt en dat de voorste ledematen in vleugels veranderd zijn, waaruit volgt, dat het aantal pooten tot twee is verminderd, heeft men de belangrijkste, uitwendig waarneembare kenmerken van de Vogels opgenoemd. Hoe karakteristiek echter de eigenaardigheden van den lichaamsbouw der Vogels ook schijnen, toch vertoont hun geraamte zooveel overeenkomst met dat van de Kruipende Dieren, dat er voldoende redenen bestaan om de Reptiliën aan te merken als minder sterk gewijzigde afstammelingen van wezens van hetzelfde maaksel als die, waaruit de gevederde Gewervelde Dieren zijn voortgesproten. Kenmerkend voor de Vogels is hun geschiktheid voor 't vliegen; de meest in 't oog loopende eigenaardigheden van hun uitwendigen vorm en van hun inwendig maaksel hangen met dit vermogen ten nauwste samen. De schedel is sterk uitgezet en uit verscheidene beenderen samengesteld; deze zijn bij het jonge dier door duidelijk zichtbare naden verbonden, op lateren leeftijd echter zoo volledig onderling vergroeid, dat er van hun vroegeren, gescheiden toestand geen sporen overblijven. Opmerkelijk is de grootte van de oogkassen en de dunheid van den wand, dien zij met elkander gemeen hebben. Onder het achterhoofdsgat komt slechts één gewrichtsknobbel voor; een grootere beweeglijkheid van den kop dan bij de Zoogdieren bestaat, is hiervan een gevolg. Het aantal halswervels wisselt af van 9 tot 24; ook hun verbinding laat allerlei bewegingen toe; de 6 à 10 rompwervels en de 9 à 20 lende- en heiligbeenwervels daarentegen zijn zeer weinig beweegbaar en vergroeien dikwijls met elkander tot één been: het lendeheiligbeen. Het aantal staartwervels, dat bij de Zoogdieren zoo verschillend is, bedraagt bij de Vogels meestal 8 à 10, maar kan door vergroeiing verminderen; steeds zijn deze wervels vollediger ontwikkeld dan bij de Zoogdieren, vooral de laatste wervel, die de groote staartveeren draagt, en een vertikale, drie- of vierzijdige beenplaat geworden is. De dunne en breede ribben, welker aantal gelijk is aan dat van de rugwervels, zijn hieraan en door tusschenkomst van bijzondere beenderen (borstbeenribben), voor 't meerendeel ook aan het borstbeen door gewrichten verbonden. Alle ribben, met uitzondering van de eerste en de laatste, zijn aan haar achterrand voorzien van een haakvormig uitsteeksel, dat tegen den voorrand van de verder achterwaarts gelegen rib aanligt en veel bijdraagt tot de stevigheid van de borstkas. Het borstbeen gelijkt op een groot schild, dat een overlangschen kam draagt. De grootte van dit schild en de hoogte van den kam hangen af van de ontwikkeling der hieraan ontspringende, krachtige borstspieren en verschillen dus, al naar de meerdere of mindere geschiktheid van den Vogel voor 't vliegen. Bij de Valken b.v. is de borstbeenkam zeer hoog en heeft een sterk gekromden rand; bij de Struisvogels ontbreekt hij geheel. De schoudergordel bestaat uit het lange, smalle schouderblad, welks voorste uiteinde door het zoogenaamde "ravenbeksbeen" en bovendien nog door een van de beide tot het "vorkbeen" vereenigde sleutelbeenderen met het borstbeen verbonden is. Het schouderblad en de beide sleutelbeenderen (als zoodanig beschouwt men het ravenbeksbeen en iedere helft van het vorkbeen) werken alle drie samen tot het vormen van de gewrichtskom van het schoudergewricht, waarmede het geraamte van den vleugel geleed is. Dit bestaat uit het opperarmbeen (een lang met lucht gevuld pijpbeen), de beide voorarmbeenderen (waaraan op te merken valt, dat de ellepijp geen ellebooguitsteeksel heeft en forscher ontwikkeld is dan het spaakbeen), twee kleine handwortelbeenderen, twee (hoogstens drie) gedeeltelijk aaneengegroeide middelhandsbeenderen en de kootjes van drie vingers: de duim (die bij verscheidene Vogels een op een klauw gelijkenden nagel draagt, welke onder de vederen verborgen is en in dit geval uit twee leden bestaat, maar anders slechts één lid bezit), een groote, tweeledige, middelste en een kleine, éénledige, buitenste vinger; alleen de duim kan afzonderlijk bewogen worden

...r Kindle device, PC, phones or tablets. Use features like bookmarks, note taking and highlighting while reading Het Leven der Dieren / Deel 2, Hoofdstuk 01: De Boomvogels ... Downloaden Het Leven der Dieren Deel 2, Hoofdstuk 01 De ... ... . (Dutch Edition). Het Leven der Dieren Reeks e-books op Project Gutenberg over het Dierenrijk; [Project Gutenberg: Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884] Inhoud: ... Hoofdstuk 01: De Boomvogels. Deel 2, De Vogels; Hoofdstuk 02: De Papegaaien; Hoofdstuk 03: De Duifvogels Deel 2, De Vogels; Hoofdstuk 04: De Hoendervogels Het Leven der Dieren. Deel 2, Hoofdstuk 01: De Boomvogels. By. Alfred Edmund Brehm. 0 (0 Reviews) Downloads: 537. Share This. Het Leven der Dieren. Deel 2, Hoofdstuk 01: De Boomvogels. By. A ... bol.com | Het Leven der Dieren, Deel 2, Hoofdstuk 10: De ... ... . Deel 2, Hoofdstuk 01: De Boomvogels. By. Alfred Edmund Brehm. 0 (0 Reviews) Downloads: 537. Share This. Het Leven der Dieren. Deel 2, Hoofdstuk 01: De Boomvogels. By. Alfred Edmund Brehm. 0 (0 Reviews) Free Download. Read Online. This book is available for free download in a number of formats - including epub, pdf, azw ... Het Leven der Dieren / Deel 2, Hoofdstuk 01: De Boomvogels. (Dutch Edition) eBook: Alfred Edmund Brehm: Amazon.ca: Kindle Store Lees „Het Leven der Dieren, Deel 2, Hoofdstuk 10: De Stootvogels" door Alfred Edmund Brehm verkrijgbaar bij Rakuten Kobo. Tiende Orde. De Stootvogels (Pelargornithes). Door de onderzoekingen uit den laatsten tijd zijn in het stelsel der Vogel... Het Leven der Dieren / Deel 2, Hoofdstuk 01: De Boomvogels. (Dutch Edition) eBook: Alfred Edmund Brehm: Amazon.co.uk: Kindle Store Read "Het Leven der Dieren, Deel 2, Hoofdstuk 05: De Ralvogels" by Alfred Edmund Brehm available from Rakuten Kobo. In vele opzichten herinneren de Ralvogels aan de Hoenderen, in enkele aan de Kranen. "Nestvlieders" als gene, hebben zij... Read "Het Leven der Dieren, Deel 2, Hoofdstuk 02: De Papegaaien" by Alfred Edmund Brehm available from Rakuten Kobo. De Papegaaien (Psittacornithes). "De groote orde der Papegaaien" schrijft W. Marshall, "welker talrijke (omstreeks 450!)... Het Leven der Dieren: Deel 2, Hoofdstuk 01: De Boomvogels. (Dutch Edition) eBook: Alfred Edmund, 1829-1884 Brehm: Amazon.ca: Kindle Store Het Leven der Dieren Deel 1, Hoofdstuk 01: De Apen by Alfred Edmund Brehm. Dutch - Free audio book that you can download in mp3, iPod and iTunes format for your portable audio player. Audio previews, convenient categories and excellent search functionality make BooksShouldBeFree.com your best source for free audio books. Download a free audio book for yourself today! Het Leven der Dieren Deel 1,Hoofdstuk 08: De Tandeloozen; Hoofdstuk 09: De Slurfdieren; Hoofdstuk 10: De Onevenvingerigen by Brehm Alfred Edmund at OnRead.com - the best online ebook storage. Download and read online for free Het Leven der Dieren Deel 1,Hoofdstuk 08: De Tandeloozen; Hoofdstuk 09: De Slurfdieren; Hoofdstuk 10: De Onevenvingerigen by Brehm Alfred Edmund Het Leven der Dieren Deel 2,Hoofdstuk 05: De Ralvogels; Hoofdstuk 06: De Kraanvogels by Brehm Alfred Edmund at OnRead.com - the best online ebook storage. Download and read online for free Het Leven der Dieren Deel 2,Hoofdstuk 05: De Ralvogels; Hoofdstuk 06: De Kraanvogels by Brehm Alfred...