Gratis elektronische bibliotheek

Hoe Vervuld Te Worden Met De Heilige Geest - A. W. Tozer

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: november 2018
BESTANDSGROOTTE: 6,81
ISBN: 9781547523757
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: A. W. Tozer

De beste pdf van Hoe Vervuld Te Worden Met De Heilige Geest die u hier kunt vinden

Omschrijving:

We gebruiken allemaal veelvuldig het woord "geest", vooral als deel van samengestelde woorden. Nu wil ik je vertellen wat ik wel en niet bedoel. In de eerste plaats sluiten we elk secundair gebruik van het woord "geest" uit. Ik bedoel geen oncontroleerbaar ding, zoals wanneer we zeggen: "De geest is uit de fles". Ik bedoel niet humeur of temperament of lef. Ik bedoel niets zo vaag als dat. Geest is een specifieke en identificeerbare substantie. Indien niet definieerbaar, kan het in ieder geval beschreven worden. Geest is net zo reëel als materie, maar het is een andere vorm van zijn dan materie.

... ervaren door Hem te drinken en vervuld te worden ... Gebed om te worden vervuld met de Heilige Geest | GEBEDSPUNTEN ... . WATER Jezus Christus: Als je dorst hebt, kom dan bij Mij om te drinken. (Johannes 7:38) De oproep om vervuld te worden met de Heilige Geest staat hier voor een echt christelijke levenswandel. De apostel Paulus gaat uit van Pinksteren: de Heilige Geest is komen wonen in het leven van de gelovigen. Ze zijn verzegeld in Efeze met de Geest van de belofte. Eigenlijk is elke zonde mede een zonde tegen de ... Gods Geest werkt: Wordt vervuld met de Geest! ... . Eigenlijk is elke zonde mede een zonde tegen de Heilige Geest, want de Geest is God. Wat men met de uitdrukking bedoelt, is de lastering van de Geest (Matt. 12:31v.), dus bewust kwaadspreken van de Geest, bijv. door Hem een demon te noemen. Dit is een daad van doelbewuste rebellie tegen God, die bij een ware gelovige ondenkbaar is. Vervuld met de Geest betekent beheerst en gesterkt worden door de Heilige Geest. De Heilige Geest neemt de controle over je, zodat je door de Geest wordt gestuurd en versterkt. Let op de parallel die in het vers (Efeze 5:18) wordt gemaakt tussen vervuld zijn met wijn en vervuld zijn met de Geest. Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest? Je hoort misschien wel eens over vervulling met de Heilige Geest. Vaak gaat het dan ook over de gaven van de Geest. Over al deze gaven lees je hier nog veel meer. Maar dit is heel iets anders als dat de Heilige Geest "over ons komt" (Hand.1:8), dan worden we als het ware "ondergedompeld" in de Heilige Geest. Dit is een bekrachtiging die ieder kind van God nodig heeft. Lees ook van Jezus in Hand.10:38 "….van Jezus van Nazareth, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd". Hoe vervuld te worden met de Heilige Geest. Er zijn bepaalde stappen die u moet nemen om met de Heilige Geest te worden gevuld, hieronder zijn de stappen: 1. Wees wederom geboren. Klik op voor meer informatie over redding en wedergeboorte hier. 2. Heb vertrouwen. Geloof in de heilige Geest. Hebreeën 11: 6. 3. Bid om vervuld te worden met de ... 'En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; Sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende en psalmende den Heere in uw hart; Dankende allen tijd over alle dingen God en den Vader in den Naam van onzen Heere Jezus Christus; Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods, Ef. 5:18-21.' Heilige Geest te willen ontvangen om Zijn macht of kracht te krijgen, maar echt vervuld worden van de Heilige Geest is anders: vol worden van de Heilige Geest in jou om wie Hij is en hoe Hij daardoor jou kan gebruiken en niet andersom. Word vervuld met de Heilige Geest. De vervulling met de Heilige Geest, is het cadeau van God, dat veel christenen graag willen ontvangen. De vrucht van de Geest is tenslotte een mooi karakter krijgen. Van binnen uit bewerkt de Geest de vrucht van; liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 1 Bijbelstudie 22 De vervulling met de Heilige Geest Inleiding "En word niet dronken van wijn, waarin...