Gratis elektronische bibliotheek

Verantwoord ondernemen - L. Royakkers

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: augustus 2006
BESTANDSGROOTTE: 12,7
ISBN: 9789055745074
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: L. Royakkers

U kunt het boek Verantwoord ondernemen downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

"Verantwoord ondernemen 1e druk is een boek van Lambèr Royakkers uitgegeven bij ThiemeMeulenhoff bv. ISBN 9789055745074 Ondernemen roept regelmatig ethische vragen op, omdat de handelingen van ondernemingen invloed hebben op allerlei betrokkenen zowel binnen als buiten de onderneming en op de samenleving. Niet voor niets is 'het ontwikkelen van ethische principes voor het professioneel handelen' een van de domeincompetenties in het HBO. Maar ethische problemen worden door studenten vaak ervaren als lastig en saai. Om die reden is Verantwoord ondernemen ontwikkeld, dat bestaat uit vijf digitale leerobjecten en een boek.Het boek biedt het theoretische kader en de basisvaardigheden om de vijf thema's te kunnen uitwerken. In vijf hoofdstukken wordt een basis gelegd voor een theoretische en praktische hantering van morele vraagstukken. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid die ondernemingen hebben. Ook biedt dit boek een aantal ethische denkkaders, gebaseerd op normatief-ethische theorieën, en een model waarmee morele problemen geanalyseerd kunnen worden. Doel is studenten zelf te laten nadenken over ethische vragen die gepaard gaan met verantwoord ondernemen. Studenten wordt dus niet voorgeschreven wat wel en wat niet toelaatbaar is, maar hun morele competentie wordt ontwikkeld en verbeterd.Klik op de link onder ""relevante titels"" voor meer informatie over het E-learning-product Verantwoord ondernemen."

...rnemend Nederland (RVO) voert het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) uit in opdracht van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ... Informatie over MVO in het buitenland | RVO.nl | Rijksdienst ... . Met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houdt u rekening met de gevolgen van uw acties op mens, milieu en samenleving. Met MVO probeert u problemen zoals slechte werkomstandigheden, milieuvervuiling en armoede niet groter te maken. U probeert ze soms zelfs op te lossen. Bijvoorbeeld: U heeft extra aandacht voor goede arbeidsomstandigheden. "Verantwoord ondernemen 1e druk is een boek van Lambèr Royakkers uitgegeven bij ... Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO ... ... . U probeert ze soms zelfs op te lossen. Bijvoorbeeld: U heeft extra aandacht voor goede arbeidsomstandigheden. "Verantwoord ondernemen 1e druk is een boek van Lambèr Royakkers uitgegeven bij ThiemeMeulenhoff bv. ISBN 9789055745074 Ondernemen roept regelmatig ethische vragen op, omdat de handelingen van ondernemingen invloed hebben op allerlei betrokkenen zowel binnen als buiten de onderneming en op de samenleving. Verantwoord ondernemen. Tuinland neemt zijn liefde voor groen zeer serieus: dat blijkt niet alleen uit het grote assortiment planten welke we verkopen, maar ook uit onze aandacht voor het milieu. Biologische gewasbeschermingsmiddelen: Wij gebruiken bijvoorbeeld zoveel mogelijk biologische gewasbeschermingsmiddelen. Duurzaam of Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) worden in Nederland vaak als synoniemen gebruikt. Men verstaat hieronder zodanig ondernemen dat de aandacht voor milieu, sociaal-ethische en winst gebalanceerd is en afgestemd is op de verwachtingen van de stakeholders (belanghebbenden) van de onderneming. 'Verantwoord ondernemen' betekent voor de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW): deugdelijk bestuur, adequate verantwoording door het bestuur aan de raad van commissarissen, goed toezicht op het bestuur door de raad van commissarissen, een en ander op een voor de stakeholders transparante wijze. Verantwoord ondernemen. Bij VIVAT zien we het als onze taak om waarde te creëren op de lange termijn. Voor onze klanten én voor de wereld om ons heen. Daarom is verantwoord ondernemen niet alleen een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie, het is leidend in alles wat we doen. Wij zijn de beweging van on...