Gratis elektronische bibliotheek

nationale rekeningen, cijfers die tellen - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1993-01-01
BESTANDSGROOTTE: 7,36
ISBN: 9789067866101
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

Veel plezier met het gratis lezen van nationale rekeningen, cijfers die tellen none epub-boeken

Omschrijving:

nationale rekeningen, cijfers die tellen

...jgt is dan € 19,23 ... Dan kunt u geen geld rechtstreeks overboeken tussen uw rekeningen bij Nationale-Nederlanden Bank ... Omzetting Gouden Handdruk rekeningen : Nationale-Nederlanden ... . In deze werkloosheidscijfers tellen alleen de personen mee die geen betaald werk hebben maar daar wel direct voor beschikbaar zijn en er ook recent naar gezocht hebben (definitie ... De uitkomsten van de Nationale rekeningen, ... de cijfers over 2017 en 2018 overtreffen die van 2008. Tenslotte geeft de rekening financiële transacties aan, wat er met het voor reële bestedingen gebruikte deel van het ... PDF Nationale Rekeningen 2015 - CBS ... . Tenslotte geeft de rekening financiële transacties aan, wat er met het voor reële bestedingen gebruikte deel van het beschikbare inkomen gebeurt. De gegevens van het nationale rekeningenstelsel zijn van groot belang voor de beoordeling van de economische ontwikkeling en de formulering van de economische politiek. Nationale Rekeningen = geven de geldstromen tussen de sectoren weer in boekhoudkundige vorm in een land in een bepaald jaar. Identiteit = is een gelijkheid die (per definitie) altijd waar is. In de macro-economie bestaat een aantal identiteiten, die de betrekkingen tussen macro-economische grootheden beschrijven. 1 Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2015. 2 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak, de finale consumptieve bestedingen per institutionele sector en de inkomensrekeningen van de huishoudens voor het Rijk, de gewesten, de provincies en de arrondissementen over de periode /2015. Instituut voor de Nationale Rekeningen 2019-03-15 ... tel. + 32 2 221 46 28 www.nbb.be Ondernemingsnummer: 0203.201.340 - RPR Brussel 3 ... verschillen van de cijfers die in het kader van de nationale en regionale rekeningen volgens ESR 2010 worden gepubliceerd. Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Kwartaalsectorrekeningen 2014-I Inhoud van de publicatie De niet-financiële kwartaalrekeningen van de institutionele sectoren worden opgesteld 3 Woord vooraf Het Instituut voor de nationale rekeningen presenteert in deze publicatie de regionale rekeningen voor de periode /2013 volgens de ESR 2010-methodologie. De wijzigingen aangebracht in de in september 2014 gepubliceerde nationale rekeningen 2013 door de introductie van het ESR 2010 en andere correcties werden geïntegreerd in de regionale rekeningen waardoor er zich wijzigingen ... 1 Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen. 2 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende het arbeidsvolume en de inkomensrekeningen van de huishoudens voor het Rijk, de gewesten, de provincies en de arrondissementen over de periode en vormt een aanvulling op de publicatie van februari Wat het Rijk betreft, stemmen de resultaten overeen met de oktober ... De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalige, jaarlijkse enquête onder werknemers (van 15 tot 75 jaar) die in Nederland werken. Het doel van de NEA is het in kaart brengen van informatie op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsongevallen, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden van werknemers. De nationale rekeningen worden aangepast vanaf 1995, ... herzieningen een invloed op de cijfers van de afgelopen jaren. ... (hoofdzakelijk levensverzekeringen) en van die voor huisvesting, en uit het rekening houden met de voordelen in natura van de bestuurders van vennootschappen. Een eerste raming van de nationale rekeningen, grotendeels opgesteld op basis van de kwartaalrekeningen, verschijnt in april van het jaar dat volgt op het referentiejaar. Definitievere cijfers worden opgenomen in de gedetailleerde jaarrekeningen die half oktober volgend op het Instituut voor de nationale rekeningen Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie : Economische terugval in 2012 verschilt per gewest Het Instituut voor de nationale rekeningen Cijfers over het vierde kwartaal van 2019 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn cijfers over de eerste drie kwartalen van 2019 geactualiseerd. Actualisaties overheidscijfers 2018 en 2019 zijn nog niet volledig verwerkt in de Nationale rekeningen. Hierdoor sluiten de gegevens tijdelijk niet volledig aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen....