Gratis elektronische bibliotheek

Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten - Red. Poorthuis

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 10,97
ISBN: 9789025947118
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Red. Poorthuis

Veel plezier met het gratis lezen van Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten Red. Poorthuis epub-boeken

Omschrijving:

'Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?' Het zijn mischien wel de bekendste woorden uit de Hebteeuwse bijbel. Als de laatste woorden van Jezus aan het kruis is deze kreet van vertwijfeling de hele wereld overgegaan. Bekende woorden, deze beginwoorden van psalm 22, maar ook aanstootgevende woorden. Ze passen niet bij het imago van de bijbel als een boek louter voor vormen, als een boek dat alleen binnen de muren van de institutionele religies wordt gelezen. Het is de schreeuw van een slachtoffer dat geen deernis oproept bij de omstanders, maar veeleer verachting. Het gevoel van God en mens verlaten te zijn, raakt ieder mens en is van alle tijden. Het jodendom kent die ervaring en heeft er over in geschriften verteld. Kerkvaders zien in de psalm Christus'worsteling met lijden en dood. De psychologie herkent in de psalm het mehanisme van de zondebok. Het lezen van deze psalm vanuit verschilllende disciplines roept indringende vragen op naar de zin van Christus' lijden. Maar ook

...en klein ding Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij is een berijming van Psalm 22 ... Digibron.nl, Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? ... . Deze berijming maakt deel uit van de Psalmberijming van 1968. De tekst is van Klaas Heeroma. De melodie is afkomstig uit de Geneefse Psalmen. Zie God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie. Hymnologische informatie. Jan Breimer heeft de Friese vertaling gemaakt:: God, myn God, wêrom ha Jo my ferlitten . Literatuur. Daar lezen we over Christus, die aan het kruis geroepen heeft: 'Mijn God ... Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij - Kerkliedwiki ... . Literatuur. Daar lezen we over Christus, die aan het kruis geroepen heeft: 'Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? ' Waarom deed Hij dat? Opdat wij tot God zouden genomen, en nimmermeer van Hem verlaten worden. Soms is er nog steeds reden de woorden uit Psalm 22 te bidden. 1 Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. 2 "Mijn God!" roep ik overdag, en u antwoordt niet, 's nachts, en ik vind geen rust. (…) 7 Maar ik ben een worm en geen mens, door iedereen versmaad, bij het volk veracht. 8 Allen die mij zien, bespotten mij, ze schudden ... Psalm 22 (berijming 1773) Vers 1: Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij', En brullend klaag in d' angsten d... Dit betekent Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus citeerde hier uit Psalm 22:2, waarschijnlijk uit de Targum (vertaling in het Aramees). Beide evangelisten geven de vertaling in het Grieks. De omstanders verstonden het verkeerd en dachten dat Jezus de profeet Elia riep. Psalm 22 Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Voor de koorleider. Op de wijze van: De hinde van de dagraad. Psalm van David. Mijn God, mijn God, waarom he... Als Jezus 'Mijn God, waarom?!' roept, zullen wij dan zeggen: wij snappen wel waarom Hij dat zegt? Het gaat hier om het grootste geheim, dat Jezus Zich van God verlaten wist. En toch. Hij zegt: 'Mijn God', en Hij maakt van een Psalm Zijn gebed. Deze betekenis mogen we er toch in zien: Hij werd van God verlaten, opdat wij nooit meer door God verlaten zouden worden. Mijn God, Mijn God! waarom hebt Gij Mij verlaten? (Matth. 26 : 46) Dit zijn de woorden van de Zaligmaker van zondaren toen Hij aan het vervloekte hout hing. Hoe meer ik over dezelve nadenk, hoe onmogelijker ik het vind om alles, wat zij inhouden, uit te leggen. "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten" (Matth. 27:46). Op dat moment was Hij volledig op zichzelf teruggeworpen, door Zijn hemelse Vader verlaten. Alleen gelaten, juist in die moeilijkste momenten van Zijn leven. Op dat moment werd het gewicht van de zonde het zwaarst. Hij was door God zijn Vader tot zonde gemaakt. (2 Cor. 5:21). Dit betekend: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?' In de structuur van het verhaal, heeft het gebed, Jezus' uitroep, plaats op het hoogtepunt van deze drie uren van duisternis, die van de middag tot drie uur in de namiddag over heel het land lag. Waarom dit beeld? Door Nikolaas Sintobin De uitspraak in context: Om ongeveer twaalf uur werd het helemaal donker in het hele land. Dat duurde tot ongeveer drie uur 's middags. Toen riep Jezus luid: "Eli, eli, lama sabachtani!" Dat betekent: 'Mijn God, mijn God, waarom heeft U Mij verlaten?' Een paar mensen die erbij stonden, zeiden:… Die psalm begint met de woorden:'Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten...'. Dat zijn ook de woorden die Jezus sprak toen hij aan het kruis hing. Vandaar dat Jezus is afgebeeld, aan het kruis genageld, het gezicht smartelijk ten hemel gericht en de mond geopend om zijn klacht te uiten. 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op Aijeleth hasschachar.. 2 Mijn God, mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens?. 3 Mijn God! Ik roep des daags, maar Gij antwoordt niet; en des nachts, en ik heb geen stilte. 4 Doch Gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls.. 5 Op U hebben onze vaders vertrouwd; zij ... 'Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?' Het zijn mischien wel de bekendste woorden uit de Hebteeuwse bijbel. Als de laatste woorden van Jezus aan het kruis is deze kreet van vertwijfeling de hele wereld overgegaan. Bekende woorden, deze beginwo...