Gratis elektronische bibliotheek

Een Eeuw Denken Over Christelijk Geloven - Jan Meijering

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 10,74
ISBN: 9789043501385
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Jan Meijering

U vindt de pdf van het boek Een Eeuw Denken Over Christelijk Geloven hier

Omschrijving:

Protestants kerkelijk Nederland telt een grote diversiteit aan meningen. In Een eeuw denken over christelijk geloven portretteert E.P. Meijering dertien protestantse theologen 'van Roessingh via Schilder tot Kuitert' die in de twintigste eeuw invloed op het theologisch denken en het kerkelijk leven hebben gehad. De besproken theologen willen allen in de bijbels reformatorische traditie staan, maar doen dat op uiteen lopende wijze. Zo hebben zij heel verschillende visies op het gezag van de bijbel en de kerkelijke traditie, op d e rol van de gemeente in het wereldgebeuren, op de persoon en de betekenis van jezus. In hun denken representeren deze theologen in feite de verschillende kerkelijke stromingen. Alleen 'als vertegenwoordigers van deze stromingen elkaar serieus nemen, is werkelijke toenadering mogelijk. Meijerings boek levert hieraan een bijdrage door de toonaangevende theologen overeenkomstig hun eigen bedoelingen te tekenen.

...geloof baseren op wat er in de Bijbel beschreven staat? Op deze website vind je informatie over geloven, God, Jezus, de Bijbel Als je een kerk binnen loopt, een christelijk boek leest of op deze website rondkijkt kom je misschien best wel moeilijke woorden, ... Een eeuw denken over christelijk geloven : van Roessingh ... ... ... De Kerk. Wat is een kerk? Bij het woord kerk denken we in eerste instantie aan een gebouw. Wanneer we een stad of dorp naderen zien we in veel gevallen een kerktoren die ons ... Deze website gaat over geloven. Geloven in de (post-)moderne samenleving: Acht colleges 20.12.2016 Voorjaar 2017 wordt in de Dominicus een leergang van acht colleges gegeven over het actuele denken van vooraanstaande filosofen en theologen met betrekking ... Top Honderd | Een Eeuw Denken Over Christelijk Geloven ... ... ... Deze website gaat over geloven. Geloven in de (post-)moderne samenleving: Acht colleges 20.12.2016 Voorjaar 2017 wordt in de Dominicus een leergang van acht colleges gegeven over het actuele denken van vooraanstaande filosofen en theologen met betrekking tot secularisatie en religie. In de jaren '60 van de vorige eeuw begonnen mensen hier snel anders over te denken. Het christelijk geloof en de christelijke cultuur hebben in Nederland eeuwenlang een grote invloed gehad op de samenleving. Vanaf de jaren '60 en '70 begon deze invloed snel af te nemen. Christelijk geloof: waarom een verstokte atheïst zich bekeerde. Wat heb je aan geloof. Is geloven dom? Wat geloof jij? Opstellen over het geloven en denken van gewone mensen in de zestiende en zeventiende eeuw. Willem Bouwman 28 juni 2019 ... Erik Borgman schreef een theologische visie voor de 21ste eeuw. Christelijk geloof is een relatie met God door Jezus Christus. Hij staat centraal. Christenen bidden in de naam van Jezus. In veel liederen en gebeden wordt hij bezongen en aangeroepen. Als christenen het over God hebben, hebben zij het ook over Jezus. Zij geloven dat God zelf in hem tot mensen is gekomen en mens is geworden. Geloven christenen in een sprookje? "Geloven in een God is gelijk aan geloven in elfjes", een parafrase uit een debat dat op 28 februari plaatsvond tussen de cabaretier en talkshow-host Arjen Lubach en Gert-Jan Segers, voorman van de ChristenUnie. de biechtvader. Christelijk geloof in een tijd van onzekerheid; Ik wil dat jij er bent. Over de God van liefde en Niet zonder hoop. Religieuze crisis als kans. Deze Europese eersterangs intellectueel is dan ook bijzonder goed geplaatst om te duiden wat christen-zijn in de 21ste eeuw kan betekenen. Christen-zijn en geloven in de 21ste eeuw Geloven is vertrouwen op het Woord van God en vertrouwen op Jezus. Zo sterk vertrouwen dat je jouw hele leven in Zijn handen legt. In de Bijbel lees je dat God ons oproept: geloof in de Heere Jezus en je zult zalig - eeuwig gelukkig - worden (Handelingen 16:31). Een oproep die vraagt om een antwoord: geloof en terugkeer tot God, bekering. Ook in latere eeuwen speelden discussies over de relatie tussen denken en geloven. Deze werden op niveau van geleerden gevoerd, maar hadden enorme invloed op gewone mensen....