Gratis elektronische bibliotheek

Het communistisch manifest - Karl Marx

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: oktober 2015
BESTANDSGROOTTE: 5,95
ISBN: 9789460042386
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Karl Marx

Alle Karl Marx boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

Het communistisch manifest 1e druk is een boek van Karl Marx uitgegeven bij Vantilt. ISBN 9789460042386 Het Communistisch Manifest ISBN 978 90 6143 001 8 Het Communistisch Manifest verscheen in februari/maart 1848, meer dan honderdvijftig jaar geleden. Het was een briljante politieke tekst, die geschreven werd aan de vooravond van ingrijpende revolutionaire gebeurtenissen in grote delen van Europa. Toch duurde het nog vele jaren voor het meer bekendheid en een grote verspreiding kreeg. In 1890 kon Friedrich Engels trots constateren dat het toen 'het wijdstverbreide, het meest internationale product van de gehele socialistische literatuur' was. In Nederland verscheen de eerste vertaling niettemin pas in 1892. Zonder twijfel is het een van de meest besproken, geciteerde, bewonderde en verguisde, maar ook invloedrijkste teksten van de voorbije eeuw. En nóg altijd verbaast de actualiteit, fascineert de scherpe analyse, de emotionele geladenheid en de poëtische kracht. Karl Marx (1818-1883) en Friedrich Engels (1820-1895) gelden als de grondleggers van het 'wetenschappelijke socialisme'. Naast het Communistisch Manifest schreven ze een groot aantal boeken, waarin ze hun theorieën en opvattingen uitwerkten tot een omvattende visie: de kapitalistische maatschappijvorm zal onvermijdelijk vervangen worden door een nieuwe, zonder onderdrukking en maatschappelijk onrecht, 'waarin de vrije ontwikkeling van ieder de voorwaarde is voor de vrije ontwikkeling van allen'.

... Communistisch Manifest- Karl Marx 6,2. Opstel door een scholier; 5e klas vwo ... Manifest van de Communistische Partij - Wikisource ... ... Het gezin in de communistische maatschappij voeden ouders hun eigen kinderen niet op, maar doet de staat dat voor ze. De samenleving is een groot geheel. Opdracht 7. Zes weken werkten Marx en Engels aan het Communistisch Manifest, nadat ze eind december 1847 het verzoek kregen een politiek program te schrijven voor de in Londen gevestigde Bildungsgesellschaft für Arbeiter. Hoewel het manifest het geestelijk eigendom van beiden is, staat vast dat Ma ... Karl Marx en Friedrich Engels (1848): Het Communistisch ... ... . Hoewel het manifest het geestelijk eigendom van beiden is, staat vast dat Marx in hoofdzaak de tekst schreef. Het communisme wordt reeds door alle Europese machten als een macht erkent. Het is hoog tijd dat de communisten hun opvattingen, hun oogmerken, hun tendenties openlijk voor de gehele wereld ontvouwen en tegenover het sprookje van het spook van het communisme een manifest van de partij zelf plaatsen. Het communistisch manifest. Auteur(s): Karl Marx, Friedrich Engels Vertaler: Hans Driessen Vormgever: Piet Gerards Ontwerpers In slechts twee maanden tijd schreven Karl Marx en Friedrich Engels Het communistisch manifest.Deze in 1848 verschenen tekst zou uitgroeien tot het invloedrijkste politieke en economische program van de twintigste eeuw. Het Communistisch Manifest verscheen in februari/maart 1848, meer dan honderdvijftig jaar geleden. Het was een briljante politieke tekst, die geschreven werd aan de vooravond van ingrijpende revolutionaire gebeurtenissen in grote delen van Europa. Toch duurde het nog vele jaren voor het meer bekendheid en een grote verspreiding kreeg. In 1890 kon Friedrich Engels trots constateren […] Het manifest moet gelezen worden in het besef dat het in 1847 geschreven en in 1848 gepubliceerd is. Over het waarom van het woord 'communistisch' in de titel schrijft Friedrich Engels in 1890 in het voorwoord van een nieuwe vertaling: "Toen het uitkwam, konden we het niet een socialistisch manifest noemen. 5 Het Communistisch Manifest en de revolutie van 1848. Met de publikatie van het Manifest van de Communistische Partij in februari 1848 rondt Marx, zonder zich daar natuurlijk van bewust te zijn, de eerste periode van zijn leven af. Het manifest is een compromis tussen de Hegeliaanse visie die overigens het fundament van de theorie van Marx blijft, en de nieuwe politieke taal die hij is gaan ... Het communistisch manifest. In slechts twee maanden schreven Karl Marx en Friedrich Engels Het Communistisch Manifest. Deze in 1848 verschenen tekst zou uitgroeien tot het invloedrijkste politieke en economische program van de twintigste eeuw. In kort bestek, helder en vooral begrijpelijk verwoord, zet het manifest de leer van het communisme uiteen, waarin de ideeën van Marx en Engels over de ... Het Communistisch Manifest ISBN 978 90 6143 001 8 Het Communistisch Manifest verscheen in februari/maart 1848, meer dan honderdvijftig jaar geleden. Het was een briljante politieke tekst, die geschreven werd aan de vooravond van ingrijpende revolutionaire gebeurtenissen in grote delen van Europa. HET COMMUNISTISCH MANIFEST. Das Ka­pi­tal (1848) Karl Marx & Frie­d­rich En­gels. In­lei­ding DU. Een spook waart door Eu­ro­pa - het spook van het com­mu­nis­me. Al­le mach­ten van het ou­de Eu­ro­pa heb­ben zich tot een hei­li­ge drijf­jacht te­gen dit spook ver­bon­den, ... Het Communistisch Manifest ISBN 978 90 6143 001 8. Het Communistisch Manifest verscheen in februari/maart 1848, meer dan honderdvijftig jaar geleden. Het was een briljante politieke tekst, die geschreven werd aan de vooravond van ingrijpende revolutionaire gebeurtenissen in grote delen van Europa. Toch duurde het nog vele jaren voor het meer ... Het Communistisch Manifest verscheen in februari/maart 1848, meer dan honderdvijftig jaar geleden. Het was een briljante politieke tekst, die geschreven werd aan de vooravond van ingrijpende revolutionaire gebeurtenissen in grote delen van Europa. Toch duurde het nog vele jaren voor het meer bekendheid en een grote verspreiding kreeg. Het manuscript zal bekend worden als het Communistisch manifest. Bij de publicatie is er in de geboortestreek van Marx geen sprake van industrialisatie . Beiden bestuderen de pijn...