Gratis elektronische bibliotheek

De prediking van het Evangelie - Het aanbod van genade. - C. Harinck

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 4,56
ISBN: 9789033116964
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: C. Harinck

U kunt het boek De prediking van het Evangelie - Het aanbod van genade. downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

De gereformeerde leer handhaaft de soevereiniteit van God in het zaligen van zondaren. In navolging van de Schrift spreekt men in de gereformeerde leer over Gods eeuwige liefde tot een deel van het gevallen menselijke geslacht. In tegenstelling tot het arminianisme belijdt men in de gereformeerde leer geen algemene liefde van God tot alle mensen, maar een bijzondere liefde van God tot Zijn uitverkorenen. Christus is daarom niet, zoals de arminianen leren, gestorven vooralle mensen, maar heeft als Borg verzoening verworven voor Zijn uitverkoren gemeente.Maar betekent dit nu dat Christus niet aan allen verkondigd kan worden? Is het strijdig met de leer van de bijzondere genade om alle mensen tot Christus te nodigen en hen te gebieden zich te bekeren en in Christus te geloven? Het hypercalvinisme stelt dat dit inderdaad het geval is. De gereformeerde leer belijdt echter dat de belijdenis van Gods soevereiniteit niet in strijd is met de algemene nodiging van het Evangelie.Het pad van de gereformeerde leer loopt tussen het arminianisme aan de ene zijde en het hypercalvinisme aan de andere zijde. Hoe belangrijk is het om hier het juiste midden te houden! Teneinde lichtte werpen op het juiste spoor tussen arminianisme en hypercalvinisme is dit boek dan ook geschreven. Dit juiste spoor is voor de kerk van levensbelang!

...ligen van... In de prediking gaat het om het Woord en de beloften die zich op het Woord richten ... Boekwinkeltjes.nl - Harinck, Ds. C. - De prediking van HET ... ... . Hierbij spreken we van de beloften van het evangelie en het aanbod van genade. Over dat laatste is al heel wat discussie geweest. De dingen die je noemt buiten de beloften en het aanbod zijn hiervan afgeleid. Over het aanbod van Gods genade in de prediking". Ds. Iz. Kok (1930-1995), uit wiens nagelaten werk dit boek is samengesteld, ... „omwille van het Evangelie geschorst is." Naam, dat er niets onzeker is in de zaligmaking ... Het aanbod van genade - Afwachten of verwachten ... ... „omwille van het Evangelie geschorst is." Naam, dat er niets onzeker is in de zaligmaking van Zijn volk. Hij laat het niet aan hen over of ze de aangeboden genade willen aannemen of niet; neen, zij zullen Zijn stem horen en zij zullen leven. Als men zou zeggen dat het prediken van het Evangelie en het aanbieden van het Evangelie hetzelfde zijn dan begrijp ik daaruit, dat waar we de Het aanbod der genade ... Zdat er niemand door God van de prediking van het Evangelie, van het getuigenis van de wet wordt uitgesloten, dat het hen allen aangaat, maar het ongeloof schrijven wij toe aan de mensen [. Het geloof echter is een gave van God, zonder welke niemand tot de genade komt. Evangelieprediking; aanbod van genade De prediking van het Evangelie. Vóór Zijn hemelvaart heeft Christus de prediking van het Evangelie ingesteld. Gij kent de woorden: "Predikt het Evangelie aan alle creaturen" (Mark. 16:15). Dat was hun opdracht. Hij ...